Top
Reviewer Acknowledgments

The Editor of Hepatoma Research would like to thank all of our reviewers in 2017, both external and Editorial Board Members, who have contributed to the journal and whose valuable support is fundamental to the success of the journal.

 • United States
 • Jia-Qi Shi
 • David Widjaja
 • Xin Qing
 • Padmini Krishnamurthy
 • David Geller
 • Khalid Mumtaz
 • Muthusamy Kunnimalaiyaan
 • Joseph F. Buell
 • Lynn G. Feun
 • China
 • Hong-Wei Zhang
 • Yun-Fei Yuan
 • Guo-Hong Deng
 • Feng-Min Lu
 • Fu Yang
 • Tao Peng
 • Lei Chen
 • Jian-Hua Yin
 • Nan Li
 • Stephen L. Chan
 • Ming-Qing Xu
 • Hui-Chuan Sun
 • Yong-Song Guan
 • Grace Wong
 • Biao-Yang Lin
 • Xiu-Ping Zhang
 • Tan To Cheung
 • Chau-Ting Yeh
 • Shih-Wei Lai
 • Xing-Shun Qi
 • Kun Gao
 • Shiu-Feng Huang
 • Li-Kun Zhuang
 • Hong-Ping Xia
 • Xin Qing
 • Chiung-Ru Lai
 • Zhi-Qiang Meng
 • Italy
 • Luca Aldrighetti
 • Marco Senzolo
 • Giovanni G. Tarantino
 • Paolo De Simone
 • Antonio Giorgio
 • Giovanni Vennarecci
 • Maria Lina Tornesello
 • Andrea Petricca Mancuso
 • Stefano Gitto
 • Rodolfo Sacco
 • Japan
 • Tatsuya Yamashita
 • Yasuhiko Sugawara
 • Nobuyuki Matsumoto
 • Yoshio Haga
 • Namiki Izumi
 • Hiroyuki Ijima
 • Yoh-ichi Tagawa
 • Toru Mizuguchi
 • Hiroshi Yoshida
 • Takuji Okusaka
 • South Korea
 • Byung-Cheol Song
 • Australia
 • Allison Jilbert
 • Germany
 • Steven Dooley
 • Martin Rössle
 • Spain
 • Luís Franco
 • Belgium
 • Sofia B Leite
 • France
 • Michel Scotté
 • Greece
 • Georgios Tsoulfas
 • Russia
 • Dmitry Garbuzenko
 • Portugal
 • Mara Isabel Barbosa
 • Saudi Arabia
 • Mohammed I. Al Sebayel